Det är viktigt för oss att veta hur många fiskar som fångas på respektive fiskeställen. Det gäller både de fiskar som du tar med dig hem eller släpper tillbaka.

It is of the outmost important for us to monitor the amount of fishes that are catch on our fishing facilities. Therefore we appreciate that you register (Registrera fångst) the catch regardless if you release or take the fish with you.

Rapportera

Back to Top