Lax i Halland Atlantlaxen (Salmo salar) är Hallands landskapsdjur och kungen bland fiskarna.

OBS!
Nya regler för lax- och öringfiske på västkusten för att skydda bestånden.
Länk till havochvatten.

Halland är av tradition starkt förknippat med lax och laxfiske. Här finns tretton laxåar med naturlig reproduktion av lax. Dess utom 32 vattensystem med naturliga bestånd av havsöring. Inget annat landskap kan mäta sig med detta. Halland är centrum för svenskt sportfiske efter lax. I Kungsbackaån, Rolfsån, Löftaån, Viskan, Himleån, Ätran. Suseån, Nissan, Fylleån, Genevadsån Lagan och Stensån bedrivs ett omfattande sportfiske:

Rekordåret 1993 fångade sportfiskarna 4100 laxar och 5300havsöringar i de halländska åarna. Tillsammans drygt 20 ton fisk till ett värde (inkl rekreations-varde) av 32 milj. kronor. I många av länets sjöar finns det fiskevårdsområden som säljer fiskekort för fiske efter gädda och abborre.

Det finns dessutom ett antal s k put and take vatten med öring och regnbåge. Halland erbjuder även ett varierande kustfiske efter torsk, havsöring, horngädda, makrill, plattfisk och 81. Landskapet har varierande kustbiotoper från långa sandstränder till vattenslipade klipphällar och kullerstenspartier. Vill man prova på havsfiske finns det turfiskebåtar till de fiskrika grunden i Kattegatt. Under vissa tider på året är det möjligt att fånga exklusiva arter som pigghaj, havskatt och långa. Dessutom naturligtvis torsk, makrill, vitling ni flera arter.

Laxen har sin barnkammare i sötvatten och lever sitt vuxna liv i saltvatten. Vid 2 års Ålder lämnar laxungen (smolten) födelseån och beger sig till uppväxtområdena i Nordatlanten. Vissa laxar söker sig ända till Grönland. Har tillbringat de mellan ett och fyra år innan de vandrar tillbaka till sina födelseåar för att fortplanta sig. För att hitta hem navigerar laxen med hjälp av solen, jordens magnetfält och sitt utomordentliga luktsinne. Laxvandringen har i alla tider fascinerat människan.

När laxen återvänder till Västkusten fångas den i stor utsträckning av yrkesfiskare med fasta fisken, så kallade laxbottengarn. Många laxar hittar emellertid upp i laxåarna, till sportfiskarens stora förtjusning. En lax på kroken är för många den största av alla fiske- upplevelser.

Åtskilliga drabbas av laxfeber! Den som en gång fångat en blank och stridbar lax på spö, blir ofta laxfiskare livet ut.

Källa: Länsstyrelsen i Hallands län, Hallandsturist och Landstinget i Halland

Back to Top