Välkommen till Lillesjön

Lillesjön ligger vacker beläget vid Stättareds fritidsområde i Frillesås, ca 25 km sydost om Kungsbacka. Här hittar du en karta till Lillesjön

Vi anlitar iFiske som står för all försäljning av fiskekort för vår förening. Betala med Swish, faktura, bankdosa, SMS eller kort. Köp fiskekort av iFiske eller med appen som du hämtar på AppStore eller på GooglePlay. OBS! Om du gör ett felköp måste du kontakta iFiske! Pris för fiskekort: 175:-

Styrelsen har beslutat att alla som metar i sjön, har fler spön, använder felaktig fångsmetod (mete med agn som räka, powerbait, mask eller mört) eller tar upp fler än tre fiskar kan påföras en kontrollavgift på 500:-

Fiskekortets giltighet: 1 dag och är personligt. (Barn under 12 år för delta i kortinnehavarens fiske med eget redskap)

Endast ett fiskeredskap får användas samtidigt.

OBS! ALLT FISKE SKER FRÅN LAND

Fiskeredskap: Endast spinn-, haspel- och flugfiske är tillåtet.
Mete och övrigt fiske med agn som räka, powerbait, mask eller mört e t c är förbjudet. Det är förbjudet att fiska med alla typer av kastdobbar och bombardaflöten.

Isfiske är förbjudet.

Antal fiskar: Maximalt 3 fiskar får fångas per kort. När tre fiskar är fångade och avlivats är kortet förbrukat.

OBSERVERA! Lillesjön bevakas av Fisketillsynsmän (person med tjänstetecken i förgylld metall) utsedda av Länsstyrelsen i Halland samt medlemmar från Löftaånsfiskevårdsförening. Fiske utan fiskekort är tjuvfiske och är förbjuden enligt svenskfiskerilag. Fisketillsynsman eller medlem har rätt att:

- inspektera fiskekort, redskap, väskor och fångst

- beslagta fångstredskap och rapportera till polismyndighet

-vid brott mot fiskerilagen att skyndsamt anmäla överträdelse av fiskerilagen till polis- och/eller åklagarmyndighet

-avvisa person från platsen

Brott mot 34§ i Svenska fiskerilagen kan vid förseelse medföra böter eller fängelse upp till 12 månader. Lagen gäller alla personer oavsett medborgarskap.

Löftaåns fiskevårdsförenings syfte är att främja fiske Lillesjön. I Lillesjön planterar vi ständigt in ny laxfisk och genom dit köp av fiskekort stöder du denna verksamhet. Var vänlig mot naturen!

Ta med dig dina burkar, linor, plastpåsar och annat skräp som du har med dig!

Vi är tacksamma om du redovisar din fångstrapport till oss oavsett om du tar upp eller släpper tillbaka fisken. Har du frågor så kontakta ansvariga för sjön Janne H 0706-884125 eller Conny J 0702-795470 eller på info(a)loftaanlillesjon.se

Skitfiske!

Back to Top